top of page

Bønnekalender

Bønne -og fasteuken 24.-30. januar 2022:

 

> Egen bønnekalender for barn

> Det publiseres daglige videoer for familier på Foreldresiden til Søndagsskolen. Bli med her.

Mandag:

- Be for konge og dronning, regjering, storting og styresmakter i Norge.

- Be for Bergens politikere, byråd og myndigheter om visdom og velsignelse i et viktig arbeid, til det beste for byen.

- Be for media og medias innflytelse i vår by og vår nasjon.

- Be om frelse for naboer og bydelen vi bor i.

 

Tirsdag:

- Be for alle ekteskap om stadig ny vitalitet, vern og beskyttelse.

- Be for mennesker i brutte og ødelagte familierelasjoner. Be om nåde og styrke til både voksne og barn i slike situasjoner.

- Be for barn og ungdom i Bergen by, be for familien som byggende institusjon og relasjonen mellom foreldre og barn. Be også for de mange barne -og ungdomsarbeid som drives i regi av kristne menigheter og organisasjoner.

- Be om frelse for nettverket ditt; venner, familie, kollegaer, medstudenter ol.

 

Onsdag: 

- Be om at Gud skal øse bønnens Ånd over menigheten.

- Be om at Gud skal styrke enhver av oss i vår relasjon til Jesus og at den åndelige vannstanden mellom oss, skal fortsette å øke.

- Be om at Gud skal utøse sin Ånd over menigheten, over Bergen og over Norge til vekkelse og forandring.

 

Torsdag:

- Be for dem som er fanget i avhengighet til rus/alkohol/spill/porno etc.

- Be om nåde for politi og rettsvesen og om at kriminelle miljøer i Bergen ikke skal ha fremgang, men tilbakegang. Be om at rett, rettferdighet og lovlydighet skal få råde i byen.

- Be om vekkelse i Bergen.

 

Fredag:

- Takk Gud for en økende grad av enhet blant Bergens menigheter.

- Takk Gud for at flere og flere kristne ledere, voksne og unge, i byens menigheter «finner hverandre» og be om at båndene mellom dem skal vokse seg sterkere.

- Be om frelse for Bergens befolkning og et økende gjennombrudd for evangeliet i ord og kraft. 

- Be også om arbeidere i byens menigheter som er klare til å ta del i høsten Gud vil sende.

- Be om frelse for mennesker vi har kontakt med gjennom matutdelingen og Bergen Street Mission.

 

Lørdag:

- Be om at Guds ord skal være de kristnes klare rettesnor for liv og lære, uavhengig av forandring og press fra samfunnet og verden rundt oss.

- Be om at Gud skal få rense sin menighet og gjøre oss til et folk som lever i stadig omvendelse og justering på Guds ord.

- Be om en menighet som står fast på Guds ord og er lys og salt i lokalmiljø og samfunn.

- Be om overgitte disipler som er villige til å være Jesu etterfølgere, tross diskomfort og stor kostnad.

- Be om gjennombrudd for evangeliet i Europa.

 

Søndag:

- Be for det apostoliske arbeidet vi alle er en del av lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

- Be for misjonsarbeidene vi er involvert i på Filippinene, i India, Nepal, Vietnam.

- Be om nåde, styrke og visdom for Noralv, Terje og Jan Sigve som apostler for arbeidet, og for de tjenestegaver, eldste og ledere som arbeider sammen med dem i Norge.

- Be om fred, fremgang og vekst i alle menighetene vi står sammen med i vår nasjon.

Print Bønnekalender

.

bottom of page