Org.nr: 971348186

Kontonummer: 9521.08.28444

Kanalveien 66,

5068 Bergen

KONTAKT OSS

Kristent Fellesskap Bergen 

Kanalveien 66, 5068 BERGEN

post@kristent-fellesskap.no