Kanalveien 66, 5068 Bergen

post@kristent-fellesskap.no

Kontonummer: 9521.08.28444

Org.nr: 971348186