Org.nr: 971348186

Kontonummer: 9521.08.28444

Kanalveien 66,

5068 Bergen