Kanalveien 66,

5068 Bergen

Org.nr: 971348186

Kontonummer: 9521.08.28444

MØTEPUNKT

BERGEN SENTRUM

Menigheten i Bergen samles hver søndag til gudstjeneste kl 11:00 i Kanalveien 66. 

UNGDOMSARBEID

Velvet er ungdoms- og studentarbeidet til menigheten Kristent Fellesskap Bergen. De samles til fest hver fredag kl. 1930 i Kanalveien 66 + ukentlige treff i smågrupper rundt om i byen. 

HUSFELLESSKAP

Hver uke samles vi i mindre grupper i hjemmene. 

ETIOPISK / ERITREISK

Arbeidet er primært rettet mot personer som bor i Bergen, men som kommer fra enten Eritrea eller Etiopia. Fra noen få arbeidere har det blitt et stort miljø, som er en del av menigheten i Bergen. Vi har bibelgrupper i hjemmene og gudstjeneste annenhver søndag på Amharisk og Tigrinja. Gudstjenestene er i kanalveien 66 kl 16:00 - 18:00

SYNC

SYNC er et arbeid for 6. og 7- klassinger. Vi kommer sammen for å ha det gøy, og bli bedre kjent med hverandre og med Jesus. Leking, bønn, lovsang og andakt er fast på planen, og vi pleier å avslutte kvelden med snop og annet digg. Vi møtes fredag hver tredje uke kl.19-21 i Kanalveien 66.

60+

Vi i Kristent Fellesskap bergensregionen, er en sprek og kjekk gruppe som kaller oss 60+.
Målet er å bygge et godt åndelig og sosialt fellesskap, oppleve vennskap og inspirere hverandre til å være Jesus- vitner i våre hverdager, og å gi den åndelige arven videre til neste generasjon.

INTERNATIONAL

Menigheten i Bergen samles hver søndag til gudstjeneste kl 11:00 i Kanalveien 66. 

BØNNEARBEID

Vi opplever at Gud kaller oss til å søke ham i bønn! Gud vil gi gjennombrudd for evangeliet. Gjennombrudd i det synlige starter med gjennombrudd i det usynlige; i bønn.

Mandag: 19:30 i K66

Onsdag: kl. 07:00-08:00 i K66. Ta med frokost

Søndag: kl. 10:00 i K66