Kristent Fellesskap Bergen

Kristent Fellesskap Bergen
Kanalveien 66, 5068 Bergen

post@kristent-fellesskap.no

Kontonummer: 9521.08.28444
Org.nr: 971348186KONTAKTPERSONER


Husfellesskap/Bibelgrupper

Per Arne Gjerde

+47 900 58 885

pag@kristent-fellesskap.no

Etiopisk / Eritreisk

Yohans Mehari

+47 980 23 372

yohans98@gmail.com

International Groups

Anna B. Nilsen

+47 995 65 998

momnilsen@gmail.com

Sync

Runar Gjertsen

+47 938 74 930


60+

Bjørg & Tony Jessen 

+47 975 29 243

tjessen@broadpark.no

Street Mission

Ingrid Olsen

+47 401 72 384

pangdulever@hotmail.com


Velvet Ungdomsarbeid

Hanne & Sondre Eskeland

+47 916 38 933 / +47 948 73 027

hanneorn@gmail.com / sondre.eskeland@gmail.comLEDERSKAPET

Per Arne Gjerde
Telefon: +47 900 58 885
Epost: pag@kristent-fellesskap.no

Morten Gjelstad Gundersen
Telefon: +47 905 90 288
Epost: mortengjelstadgundersen@gmail.com

Yohans Mehari
Telefon: +47 980 23 372
Epost: yohans98@gmail.com


ADMINISTRASJON
Sissel Gundersen
Telefon: +47 452 65 306
Epost: adm.kf.bergen@gmail.com